”Socialstyrelsens arbete med att utveckla nationell statistik blir grunden för likvärdig förskrivning"

Funktion i fokus ställde tre frågor till Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, och en av talarna under den första Hjälpmedelsriksdagen.

Karin Flyckt, sakkunnig Socialstyrelsen
Foto: Privat Porträtt av Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen

Vad behövs för att tillgången till hjälpmedel ska bli mer jämlik mellan olika patientgrupper och regioner?

– Jag tycker behoven formuleras väl i förslagen som lämnades av hjälpmedelsutredningen från 2018: att det i hälso- och sjukvårdslagen ska införas två förtydliganden, dels en definition av begreppet hjälpmedel, som förtydligar sjukvårdshuvudmännens skyldighet att erbjuda hjälpmedel, dels skrivningar om hjälpmedelsavgifter, exempelvis under vilka förutsättningar sådana kan tas ut.

Om du gör en framtidsspaning: vad är det viktigaste som är på gång inom hjälpmedelsområdet?

– Det är många saker, men utifrån behovet av att följa utvecklingen så tycker jag att Socialstyrelsens arbete med att utveckla nationell statistik inom området kommer bli en viktig förutsättning i arbetet mot en mer likvärdig hjälpmedelsförskrivning.

Vad tar du med dig från Hjälpmedelsriksdagen?

– Att det finns ett enormt engagemang för frågorna och att Hjälpmedelsriksdagen verkligen fyller en viktig funktion.