”Jag tar med mig den vilja till förändring som hörts hos många, även hos beslutsfattarna”

Funktion i fokus ställde tre frågor till Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna, som var en av talarna under den första Hjälpmedelsriksdagen.

Cecilia Winberg, fysioterapeuterna
Foto: Emil Malmborg Porträtt av Cecilia Winberg, ordförande i Fysioterapeuterna

Vad behövs för att tillgången till hjälpmedel ska bli mer jämlik mellan olika patientgrupper och regioner?

– Det behövs samordning kring hur nya hjälpmedel ska införas och utvärderas. Det behöver finnas en strategi för hur detta arbete ska göras. Jag tror att nationella riktlinjer kring sortiment, pris och förskrivning skulle kunna bidra till en ökad jämlikhet.

Om du gör en framtidsspaning: vad är det viktigaste som är på gång inom hjälpmedelsområdet?

– I den framtidsspaning som jag gjorde på Hjälpmedelsriksdagen lyfte jag tre ord: samverkan, struktur och symbios. Samverkan behövs både horisontellt och vertikalt i våra organisationer. I samverkan behöver vi också inkludera dem som hälso- och sjukvården är till för. Struktur för att vi behöver ett strukturerat införande med breda ansatser gällande utvärdering. Symbios för att innovation och utveckling av hjälpmedel kan gå hand i hand och ha ömsesidiga utbyten.

Vad tar du med dig från Hjälpmedelsriksdagen?

– Jag tar med mig den kraft som jag har hört hos många föreläsare och den vilja till förändring som hörts hos många, även hos beslutsfattarna. Jag tar också med mig ett skifte på fokus från produkt till funktion och betydelsen av att tidigt och i alla skeden involvera de personer som ska använda hjälpmedlet.