Psykoterapeuten om samtalsstöd till anhöriga i alla åldrar

Tre frågor till Camilla Grünbaum, socionom och leg. psykoterapeut på Kris- och samtalsmottagningen, som vid årsskiftet är en del av Habiliteringens anhörigcenter i Region Stockholm.

Camilla Grünbaum, vilka kommer till er på samtalsmottagningen för anhöriga?

– Det är anhöriga till personer med funktionsnedsättning som tillhör habiliteringens målgrupper, huvudsakligen föräldrar men också syskon och mor- och farföräldrar, partner eller andra nära anhöriga. Fler mammor än pappor kommer till enskilda samtal.

- Vi träffar också många föräldrar i par. De flesta syskon vi träffar är i åldersgruppen 18 till 30 år. I den åldern summerar man ofta ”hur var min uppväxt?”. Ibland träffar vi även yngre syskon och då gör vi oftast det tillsammans med föräldrarna.

- Gruppen mor- och farföräldrar är liten men viktig. Det är en allvarlig kris i hela familjesystemet ibland när barn får diagnoser och då kan även mor- och farföräldrar behöva stöd.

Vad efterfrågar de som kommer till er?

– Att få prata om sina känslor och att hitta förhållningssätt för att kunna leva sina liv. Ofta handlar det om relationer, ibland om relationen till barnet eller personen med funktionsnedsättning men också om relationer inom den övriga familjen: till de andra barnen - syskonen - och till partnern.

- Alla familjerelationer kan påverkas av den livssituation man har med en eller flera personer med funktionsnedsättning i familjen. Sorg, nedstämdhet, utmattning, oro, ångest är också vanliga ord man använder för att beskriva vad man vill ha hjälp med.

Hur kan ni hjälpa de anhöriga som söker till er mottagning?

– Det vi erbjuder är samtalskontakt i olika former och vi försöker skräddarsy samtalen utifrån behov hos den som kommer. Vi som arbetar på mottagningen har mångårig erfarenhet av samtalsbehandling och att möta personer med olika typer av svårigheter. Vi är ett komplement till allt grundläggande arbete som görs för att stödja anhöriga inom habiliteringen.

– Vi börjar alltid med en kartläggning av vad som är svårt i personens liv, kartläggningen blir sedan utgångspunkten för hur man ska prata. Det är inte alltid så att man måste prata om den funktionsnedsatta personen, utan någonting med det här att vara förälder, syskon eller anhörig kan ha väckt upp något helt annat.

Skribent: Helena Bjerkelius

 

Den 1 januari 2021 bildar Tittut spädbarnsverksamhet och Kris- och samtalsmottagningen en gemensam enhet: Habiliteringens anhörigcenter. Verksamheten består av föräldragrupper för små barn (0-2 år) och samtalsmottagning för anhöriga.