Digital CI-terapi lika effektiv som behandling på plats

Intensivträning för små barn med cerebral pares fungerar lika bra i digital form som när arbetsterapeuten utför behandlingen i hemmet. Det visar en ny studie från Karolinska institutet.

Varje år föds omkring 50 barn med cerebral pares i Stockholms län. En tredjedel av dessa barn riskerar att få en funktionsnedsättning som främst påverkar förmågan att använda den ena handen, unilateral CP.

Eftersom hjärnan är formbar, särskilt hos barn, kan upprepade övningar göra att det bildas nya kopplingar i det område i motorcortex som styr den svaga handen. CI-terapi (Constraint induced movement therapy) går ut på att man försvårar för barnet att använda den rörliga handen så att den svaga handen tränas.

– CI-terapi är en av få evidensbaserade interventioner för barn med unilateral CP, säger Ann-Christin Eliasson, arbetsterapeut och forskare vid Karolinska institutet.

Genom tidiga interventioner kan barnen lära sig att den svaga handen också kan användas och hur den kan användas.

– Vi vill förstärka mönstret av att båda händer- är användbara. I ett livsperspektiv är det viktigt att använda båda händerna för att lära sig andra färdigheter, som till exempel att ta papper av glassen eller tvätta håret.

Stockholm är pionjärer

Habilitering & Hälsa i Region Stockholm har varit pionjärer i utvecklandet
av CI-terapi som behandlingsmetod för barn under ett år. Redan 1998 genomfördes den första pilotstudien av Ann-Christin Eliasson och Karin Shaw.
Sedan dess har bedömningsinstrument och manual utvecklats och flera studier har visat att intensivträningen är effektiv även för små barn.

I den senaste studien har man undersökt hur det går att genomföra CI-terapi digitalt via appen Alltid öppet för barn som är under ett år.

– Resultatet visar att den digitala CI-terapin är lika effektiv som när den görs på plats av en arbetsterapeut. Att föräldrarna måste medverka mer aktivt i träningen gör också att de stärks i sin föräldraroll, säger Ann-Christin Eliasson.

Så går träningen till

Träningen går till så att barnet hindras från att använda sin bästa hand medan det leker tillsammans med föräldern 30 minuter varje dag.

– Instruktionen till föräldrarna kan vara att ta fram leksaker som är lite för svåra att greppa men där barnet ändå lyckas, så att barnet måste tänja sin förmåga. Träningsprogrammet pågår under 12 veckor, uppdelat på två perioder.

– Intensiteten är en viktig faktor för resultatet. En gång i veckan sker en avstämning med arbetsterapeut digitalt via appen Alltid öppet. Det finns också digital information som är lättillgänglig för familjerna.

– Det är tidsbesparande för alla att behandlingen ges via Alltid öppet, säger Ann-Christin Eliasson.

Att genomföra programmet digitalt kräver att arbetsterapeuten har god erfarenhet och kunskap om tidig utveckling, menar hon.

– I stället för att handleda genom att pröva och visa själv tillsammans med barnet, behöver man instruera och stödja föräldrarna. Målet är att de ska skapa en inspirerande miljö med leksaker och få barnet att acceptera att bara leka med den svagare handen, säger Ann-Christin Eliasson.

 

Skribent: Gunilla Eldh

Publicerad 2023-01-13