"Det behövs en tydligare nationell styrning inom hjälpmedelsområdet"

Funktion i fokus ställde tre frågor till Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter, som var en av talarna under den första Hjälpmedelsriksdagen.

Ida Kahlin är ordförande i arbetsterapeuterna
Foto: Alexander Mahmoud porträtt på Ida Kahlin som är ordförande i arbetsterapeuterna

Vad behövs för att tillgången till hjälpmedel ska bli mer jämlik mellan olika patientgrupper och regioner?

– Vi driver starkt att det behövs en tydligare nationell styrning när det gäller hjälpmedelsområdet. Det är först nu som Socialstyrelsen har börjat samla in statistik. Den sammanställningen behöver bli mycket mer systematisk och utifrån den behöver man ta fram nationella riktlinjer kring vilket sortiment man ska ha nationellt, för avgifter och kriterier för förskrivning, alltså vilka patientgrupper som ska ha rätt till olika hjälpmedel. Jag skulle helst se att det inte är kopplat till diagnos utan till behov av stöd i vardagen utifrån aktivitetsnedsättningar.

Om du gör en framtidsspaning: vad är det viktigaste som är på gång inom hjälpmedelsområdet?

– En väldigt central framtidsfråga är att se till att den kunskapsutveckling och de innovationer som sker idag, inte minst inom digitaliseringens område, så snabbt som möjligt kommer patienter och brukare till gagn på ett patientsäkert sätt. Det handlar om hur vi säkerställer att nya uppfinningar och innovationer snabbt kan bli tillgängliga som hjälpmedel, som kan vara ett stöd i vardagen.

Vad tar du med dig från Hjälpmedelsriksdagen?

– Jag tar med mig att det var väldigt positiv stämning och en samsyn kring att det finns en problematik kring ojämlikheterna. Det fanns en vilja att skapa förutsättningar för en förändring som var genomgående i alla presentationer oavsett vilket perspektiv som belystes. Samsynen verkade stor när det gäller att det behövs nationell styrning inom området.