Äldrelyftet – åldras och må bra med NPF

Annika von Schmalensée, projektledare

Vad är Äldrelyftet?

– Det är ett treårigt projekt inom Attention som vill öka kunskapen om en i princip osynlig grupp i samhället - äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller liknande problematik. Med ökad kunskap vill vi motverka stigmatisering och diskriminering av gruppen äldre. Projektet genomförs i nära samarbete med egenerfarna, deras anhöriga och personer som möter dem i föreningsliv, inom socialtjänsten och i vården.

Vad har hänt sedan projektet lanserades?

– När vi startade för cirka ett och ett halvt år sedan var det viktigt att börja med att lyssna på äldre med egen erfarenhet. Det blev ett femtiotal samtal och en digital enkät som besvarades av över 400 personer. Alla röster sammanfattades i rapporten ”Äntligen förstår jag varför livet varit kaos” och i en skrift om hur man vill bli bemött ”När du möter mig…”. Nu, år två, fokuserar vi på att få ut alla rösterna, till vården, till omsorgen och till de äldre och deras anhöriga.

– För att få spridning så har projektet medverkat i poddar, artiklar, radio - alltid tillsammans med egenerfarna - och även arrangerat en temadag med både professionella och egenerfarna. För äldre med egen problematik har vi haft olika kurser, exempelvis en skrivkurs inför vårens antologi, livsberättargrupp för personer 65 plus och mor-och farföräldragrupper. Under hösten har vi arbetat med att ta fram en ny sorg- och hopputbildning för äldre som fått diagnos sent i livet. En pilotgrupp kommer att testa materialet i vår.

Vilken är den viktigaste insikten om äldre med adhd så här långt?

– Trots att alla är olika och har upplevt sin funktionsnedsättning på olika sätt så finns det så många likheter i livserfarenheter; kampen att bli accepterad och förstådd av andra. Kampen att förstå och acceptera sig själv. Många har trott att de är ensamma om sina erfarenheter och har blivit förvånande när de mött andra med liknande berättelser. Glädjen över igenkänning har varit stor.

–En annan insikt har varit hur många som upplevt att de aldrig blivit lyssnade på, aldrig blivit förstådda eller blivit tagna på allvar. Att det finns en så stor grupp äldre som det inte pratas om, som i stort sett är osynliga i samhället. Glädjande nog vittnar de flesta jag har pratat med om att de fick ökad livskvalitet när de fick sin diagnos. Och för mig personligen så har det varit berikande att möta så många fina och starka människor som delat sina berättelser. Det är möten som jag kommer att bära med mig.

 

Skribent: Helena Bjerkelius

Mer om Äldrelyftet

Rapport om Äldrelyftet

I rapporten ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos  - röster om NPF och åldrande” berättar 467 röster om sina erfarenheter från livet med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF.

Äldrelyftet, Riksförbundet Attention 

Hon fick diagnos i 60-års åldern

Karin ”Kajsa” Edman 69 år, fick adhd-diagnos sent i livet och är ambassadör för projekt Äldrelyftet.

Kajsa om att få diagnos i 60-års åldern