Listen

Webbkurser och inspelade föreläsningar

Här hittar du Habilitering & Hälsas webbkurser och inspelade föreläsningar.

Filtrering

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En webbkurs som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Kursen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

Webbaserad kurs för dig som är anhörig till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Kursen ger information om autism och strategier i vardagen.

Se mer

Filmatiserad föreläsning i fem delar. Lena Jacobson, ögonläkare och docent, samtalar med Mikael som har CVI, cerebral visual impairment. Filmerna är från 2015.

Se mer

För personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. En kort webbkurs om att ansöka om bidrag från fonder och stiftelser.

Se mer

Webbkurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Se mer

För unga, 16-25 år, med autism. En webbkurs om autism som består av åtta delar. Varje del tar cirka en timme och består bland annat av korta texter och filmer som beskriver autism och ger förslag på strategier.

Se mer

För närstående till ett barn eller en ungdom med adhd. Två webbkurser, en med fokus på 5-12 år och en på 13-17 år. Vi går genom vad det är som ofta ställer till problem och visar strategier och hjälpmedel som kan underlätta i vardagen.

Se mer

Webbkurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen tar upp sömn och sömnstörningar samt strategier för att underlätta barnets insomning och uppvaknanden under natten.

Se mer

För föräldrar till barn, 5-12 år, med funktionsnedsättning. En webbkurs med grundläggande fakta och tips om hur man skapar goda vanor kring barns sömn. Passar för barn med både lindriga och svåra sömnproblem.

Se mer

För vuxna med autism. En webbkurs på sex delar som bland annat består av texter om autism och frågeformulär för egen reflektion. Varje del tar en till två timmar att göra. Kursen görs under sex veckor med stöd av en handledare.

Se mer

1/1