Undras fotoalbum

Här ser du när Undra besöker olika grupper och behandlingar där barn deltar i habiliteringen.

Undra kastar boll med tre barn
Undra kastar boll med tre barn. Där finns även en liten docka i rullstol. Undra i rullstol kastar boll med tre barn. Där finns även en lite docka i rullstol.