Stöd till dig som har IF- vuxen

Delta i kurser och grupper

Här hittar du kurser, grupper och föreläsningar för intellektuell funktionsnedsättningsom erbjuds vid Habilitering & Hälsas mottagningar.

Ett smart kök med hjälpmedel, bland annat bilder som visar vad som finns i vilket skåp.

Tips för en fungerande vardag

Här har vi samlat tips på bildstöd, scheman och annat AKK-material att ladda ner.

Illustration på olika personer med funktionsnedsättningar

Funktionshindersguiden

På Funktionshindersguiden hittar du kortfattad information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag.