Samtycke att få delta i kurs

För att delta i den här kursen kan du behöva ett godkännande från personen med funktionsnedsättning eller personens representant. Det benämns som samtycke.

Det gäller dig som är:

  • personal till ett barn med funktionsnedsättning
  • anhörig, närstående eller personal till en vuxen med funktionsnedsättning.

Samtycket och vilka som deltagit i kursen noteras i journalen för personen med funktionsnedsättning.

Hur gör jag för att få samtycke?

  • Om det gäller ett barn vänder du dig till vårdnadshavaren.
  • Om det gäller en vuxen vänder du dig till personen själv eller dennes gode man/förvaltare.

Du kan få samtycket muntligt eller skriftligt och det gäller endast den specifika kurs du söker.

Hur visar jag att jag har ett samtycke?

När du anmäler dig till kursen bekräftar du att du har samtycke i anmälningsformuläret. Vi behöver inget skriftligt utöver det.