Workshop om kognitivt stöd

 • 2022-06-30

 • 9 - 12

 • Handenterminalen 4, HC Haninge

För föräldrar till barn med autism som har kontakt med Habiliteringscenter Haninge.

I denna workshop får du/ni som föräldrar:

 • Ökad insikt om varför och på vilka sätt kognitivt stöd ofta är
  hjälpsamt vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Många exempel på utmaningar i vardagen som vi tror att du/ni
  föräldrar kan känna igen er i, samt få råd kring hur du/ni ska få
  dessa att fungera bättre hemma hos er.
 • Kunskap om att bildstöd kan utformas och individanpassas för
  att passa mängder av olika situationer och personer, oavsett
  ålder.
 • Information om vad svårighet med tidsuppfattning innebär och
  hur barnet med denna svårighet kan utveckla sin förmåga samt
  hur och när kompensatoriska hjälpmedel kan användas.
 • Fördelen att direkt under workshopen titta och känna på flera
  olika varianter av kognitiva hjälpmedel.
 • Möjlighet att få titta på digitala hjälpmedel.
 • Tillfälle att träffa och höra andra föräldrar i liknande situation.
 • Chansen att ställa frågor direkt till arbetsterapeuterna som leder
  workshopen.
 • Möjlighet att boka en uppföljande telefonkonsultation och
  därefter, vid behov, fortsatt individuellt stöd.

För att platserna på våra workshops ska räcka till alla får man som
familj boka in sig vid ett tillfälle. I de fall där båda föräldrarna vill
delta i workshopen så ser vi gärna att ni kommer tillsammans.

Den här workshopen erbjuds vid flera tillfällen och är enbart öppen för er som har ansökt om insatser från Habiliteringscenter Haninge och varit hos oss på ett första besök.

Datum
27 januari
24 februari
31 mars
27 april
25 maj
30 juni

Tid
09.00-12.00

Plats
Habiliteringscenter Haninge, Handenterminalen 4
Konferensrummet

Anmälan
Anmäl er i receptionen eller på telefonnummer 08-123 356 20

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Haninge barn