Vuxensyskon – en grupp för samtal och reflektion

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5, Stockholm

För vuxna syskon till en bror eller syster med funktionsnedsättning. Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning påverkar tillvaron på olika sätt. I den här gruppen kommer vi att fördjupa oss i teman som ansvar, skam och skuld, känslor och behov.

Utgångspunkten är Bräcke diakonis material ”Fokus på mig, Vuxensyskon” med texter och övningar om syskonskap till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning. Materialet har arbetats fram utifrån kontakt med fler än 100 vuxna syskon om deras situation och behov.

Vi träffas fem gånger i 2,5 timme.

Det är önskvärt att du deltar vid samtliga fem tillfällen.

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Datum och tid
För aktuella tider, gå vidare till anmälan.

Plats
Habiliteringens resurscenter
Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5
Stockholm

Frågor
08-123 351 50

 

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Dövblindhet, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 18 år och äldre, Anhöriginsats