Vuxensyskon – en grupp för samtal och reflektion

  • 2021-11-02

  • 17 - 19.30

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För vuxna syskon till en bror eller syster med funktionsnedsättning. Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning påverkar tillvaron på olika sätt. I den här gruppen kommer vi att fördjupa oss i teman som ansvar, skam och skuld, känslor och behov.

Utgångspunkten är Bräcke diakonis material ”Fokus på mig, Vuxensyskon” med texter och övningar om syskonskap till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning. Materialet har arbetats fram utifrån kontakt med fler än 100 vuxna syskon om deras situation och behov. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga fem kurstillfällen.

Kursledare är Helena Bjerkelius, socionom.

Datum: fem tisdagar, 2, 9, 16, 23 och 30 november

Tid: 17.00–19.30 

Sista anmälningsdag: 25 oktober

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Områden, Stöd till anhöriga, Funktionsnedsättning, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Ålder , Vuxen, 18 år och äldre, Riktar sig till, Anhörig/Närstående, Mottagning , Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning, Stöd i en särskild anhörigroll, Möjlighet att dela erfarenheter