Vänskap Skola Familjeliv – Anpassningar och färdigheter för barn med autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Föreläsning för föräldrar till barn med autism 6-9 år

Föreläsningen ger dig konkreta råd ur boken Vänskap, skola, familjeliv som skrivits av flera medarbetare från Habilitering & Hälsa. Boken och föreläsningen riktar sig till föräldrar som har barn med autism i åldrarna 6-9 år. Syftet är att få nya strategier och färdigheter som underlättar vardagslivet och hjälper barnet att lära sig viktiga färdigheter. Råden handlar om ork och lust, kommunikation, vänskap, vardagsrutiner, måltider, sömn, samt aktiviteter och fritid.

Föreläsare är Anna Backman, leg. psykolog 

Omfattning:

1 träff på 2 timmar

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskpscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

 

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Socialt samspel och relationer, Skola, arbete och sysselsättning, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet, Anhöriginsats