Vad kan vi förvänta oss att barn ska vilja göra? – En föreläsning om exekutiva funktioner och motivation

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Föreläsning för föräldrar till barn med autism 5-17 år.

Den här föreläsningen ger dig fördjupad information om exekutiva funktioner i vardagen och hur de är kopplade till motivation. Du får också information om vad och hur du kan göra för att utveckla ditt barns exekutiva förmågor i vardagen. Under föreläsningen kommer du att få tillfälle att reflektera och diskutera kring dina och ditt barns exekutiva funktioner.

Föreläsare är Anna Backman, leg. Psykolog på FoU Habilitering & Hälsa, och på Inside Team AB. Doktorand på KIND, Karolinska Institutet. 

Plats: Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Stockholm

Omfattning:

1 träff på 2 timmar

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskpscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

 

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet, Anhöriginsats