Utmaningar och hjälpsamma strategier

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Föreläsning för föräldrar till barn med autism, 5-17 år, utan intellektuell funktionsnedsättning.

Katarina A. Sörngård är leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i neuropsykologi. Hon har lång erfarenhet av att utreda och behandla personer med autism och/eller adhd. Hon är författare till ADHD-hjälpen, Autismhandboken och Föräldraguiden. I sin föreläsning tar Katarina A. Sörngård upp vanliga utmaningar vid autism som svårigheten att uttrycka känslor, välja och fatta beslut. Men även begränsningar i kommunikation, socialt samspel och flexibilitet. Hon berättar också om hjälpsamma strategier som underlättar livet om man har autism och ger konkreta exempel på hur man kan göra. 

Föreläsning har fokus på äldre barn.

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskpscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

 

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 5-6 år, 7-12 år, 13-17 år, KKC barnteamet