Temakväll problematisk skärmtid med fokus spel

  • 2021-11-16

  • 16 - 18

  • Via Digitalt möte. Instruktioner för inloggning skickas via mejl.

En temakväll för föräldrar och närstående till barn och ungdomar 7-17 år som hör till Habiliteringscenter Haninge barn på tema dataspelande och skärmtid.  Tema kvällen hålls digitalt via tjänsten Digitalt möte.

Under kvällen kommer vi att både föreläsa och diskutera dataspelens drivkrafter. Vi berättar om vad som händer i hjärnan, det vill säga de effekter som kan göra oss beroende och när spelande blir destruktivt. Vi tar också upp vad man kan göra som förälder och hur man kan hantera utmaningar.

Vi svarar också på vanliga frågor om motivation till andra aktiviteter, skolan och självständighet. Det finns också möjlighet att boka tid med temakvällens ledare för individuella insatser.

Kontaktpersoner:

Arbetsterapeut Anne Forsén Persson 08-123 356 37

Psykolog Tatiana Westin 08-123 356 34

Specialpedagog Veronica Vacker 08-123 356 42

Datum

Temakvällen hölls även den 21 september 2021

Anmälan

Anmälan görs via vår reception, mejl till hchaninge@sll.se eller på telefonnummer 08-123 356 34. Det går att anmäla sig fram till kursdatum.

Habilitering, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Haninge barn