Temakväll – Problematisk skärmtid med fokus på dataspelande

  • 2021-09-21

  • 16 - 18

  • Via Digitalt möte. Instruktioner för inloggning skickas via mejl.

En temakväll för föräldrar och närstående till barn och ungdomar 7-17 år som hör till Habiliteringscenter Haninge barn på tema dataspelande och skärmtid.  Tema kvällen hålls digitalt via tjänsten Digitalt möte.

Vad är det som lockar barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser som autism och adhd/add till TV- och datorspelens värld? Finns det en risk att utveckla problematiska spelvanor? Som förälder kan det vara svårt att veta hur man kan hantera situationen. 

Under kvällen kommer vi att både föreläsa och diskutera dataspelens drivkrafter. Vi berättar om vad som händer i hjärnan, det vill säga de effekter som kan göra oss beroende och när spelande blir destruktivt. Vi tar också upp vad man kan göra som förälder och hur man kan hantera utmaningar.

Vi svarar också på vanliga frågor om motivation till andra aktiviteter, skolan och självständighet. Det finns också möjlighet att boka tid med temakvällens ledare för individuella insatser.

Kontaktpersoner:

Arbetsterapeut Anne Forsén Persson 08-123 356 37

Psykolog Tatiana Westin 08-123 356 34

Specialpedagog Veronica Vacker 08-123 356 42

Datum

Även den 16 november 2021

Anmälan

Anmälan görs via vår reception, mejl till hchaninge@sll.se eller på telefonnummer 08-123 356 34. Det går att anmäla sig fram till kursdatum.

Habilitering, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Haninge barn