Temaföreläsning om problembeteende

  • 2022-12-09

  • 10 - 13

  • Habiliteringscenter Haninge, Handenterminalen 4

För föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning och barn med intellektuell funktionsnedsättning med autism. Föreläsningen är till för familjer som har kontakt med Habiliteringscenter Haninge barn.

Problembeteende är vanligt förekommande hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi bjuder därför in till en föreläsning i ämnet. Vi kommer att prata om hur beteenden lärs in, diskuterar förebyggande strategier samt bemötande och förhållningssätt när problembeteenden uppstår.

Habiliteringen kan även erbjuda individuella insatser kring problembeteenden men att delta vid temaföreläsningen kan ge grundläggande kunskaper för en sådan insats. Föreläsningen erbjuds också för att ge föräldrar möjligheter att förebygga problembeteenden.

Datum och tid
Fredag 9 december, 10.00-13.00

Sista anmälningsdag
28 november

Plats
Habiliteringscenter Haninge, Handenterminalen 4, plan 8

Anmälan
Anmäl er i receptionen eller på telefonnummer 08-123 356 20

 

Habilitering, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Haninge barn, Intellektuell funktionsnedsättning, 0-6 år, 7-17 år