TAKK för barn med autism - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

  • 2022-03-15

  • 13 - 15

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursens syfte är att ge grundkunskaper om TAKK och att deltagarna ska komma igång med att teckna.

Det här tillfället är fullbokat.

Insats i grupp, 3 tillfällen. Kursen passar om barnet har mycket bristfälligt tal och/eller inte kommit igång med att tala.

  • Vad är TAKK?
  • Hur vi lär barnet att begära med tecken
  • Hur vi kan hjälpa barnet att teckna mera
  • Praktiska övningar, ordförråd och teckensånger


Förkunskaper: Barnet har finmotorisk förmåga att forma enkla tecken samt viss imitationsförmåga.
Nätverket ska ha bestämt att använda tecken.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare anmäla sig. Även barnets ansvariga pedagog kan tillsammans med vårdnadshavare delta på kurser och teman. Detta gäller både barn registerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Datum och tid
15 mars, 13.00-15.00
29 mars, 13.00-15.00
12 april, 13.00-15.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen.
OBS! Begränsat antal platser. Max 2 personer/barn.

Plats
Atismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50

Habilitering, En fungerande vardag, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn