TAKK för vuxna

  • 2022-03-08

  • 13.30 - 15.30

  • Tideliusgatan 12, Rosenlund, HC Stockholm

För anhöriga och personal runt en vuxen person som är i behov av TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation). Deltagarna lär sig cirka 275 tecken vid fem kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Vi går igenom bakgrunden till TAKK och hur du använder tecken till tal. Vi tar upp responsiv kommunikationsstil – att vänta in personen och svara på personens initiativ.  Mellan kurstillfällena tränar du på att använda tecknen i vardagen. Du får också tips på var du själv kan hitta information om tecken, till exempel i olika appar.

Teman i kursen:

  • Min familj och personer, verb, småord
  • På- och avklädning, i badrummet, i sovrummet, färger
  • Måltid, siffror, mängd, storlek
  • Boende, arbete, aktivitet, sysselsättning
  • Känslor – egenskaper, frågeord, prepositioner, tid

Om du är anhörig till eller arbetar med en vuxen person med funktionsnedsättning behöver du ha ett samtycke från personen själv, vårdnadshavare eller god man. Max fem yrkesverksamma deltagare per person i behov av TAKK.

Datum och tid
Tisdag 8 mars, 13.30-15.30
Tisdag 15 mars, 13.30-15.30
Tisdag 22 mars, 13.30-15.30
Tisdag 29 mars, 13.30-15.30
Tisdag 5 april, 13.30-15.30

Sista anmälningsdag
Har passerats

Plats
Habiliteringscenter Stockholm
Tideliusgatan 12, Rosenlund

För frågor
08-123 352 00
hcstockholm.slso@sll.se

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Dövblindhet, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Stockholm vuxna