TAKK för vuxna

  • 2023-05-08

  • 10 - 12

  • Habiliteringscenter Stockholm, Tideliusgatan 12

För anhöriga och personal runt en vuxen person som är i behov av TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation). Deltagarna lär sig cirka 275 tecken vid fem kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Vi går igenom bakgrunden till TAKK och hur du använder tecken till tal. Vi tar upp responsiv kommunikationsstil – att vänta in personen och svara på personens initiativ.  Mellan kurstillfällena tränar du på att använda tecknen i vardagen. Du får också tips på var du själv kan hitta information om tecken, till exempel i olika appar.

Teman i kursen:

  • Min familj och personer, verb, småord
  • På- och avklädning, i badrummet, i sovrummet, färger
  • Måltid, siffror, mängd, storlek
  • Boende, arbete, aktivitet, sysselsättning
  • Känslor – egenskaper, frågeord, prepositioner, tid

Om du är anhörig till eller arbetar med en vuxen person med funktionsnedsättning behöver du ha ett samtycke från personen själv, vårdnadshavare eller god man. Max fem yrkesverksamma deltagare per person i behov av TAKK.

Information om TAKK för vuxna som pdf

Datum och tid
Måndag 8 maj, 10.00-12.00
Måndag 15 maj, 10.00-12.00
Måndag 22 maj, 10.00-12.00
Måndag 29 maj, 10.00-12.00
Måndag 5 juni, 10.00-12.00

Sista anmälningsdag
28 april

Plats
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Tideliusgatan 12, plan 3, Lokal: Utsikten

För frågor
08-123 352 00

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Dövblindhet, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Stockholm vuxna