TAKK för vuxna

  • 2022-11-17

  • 9.30 - 11.30

  • Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För anhöriga och personal runt en vuxen person som är i behov av TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation). Deltagarna lär sig cirka 275 tecken vid fem kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Vi går igenom bakgrunden till TAKK och hur du använder tecken till tal. Vi tar upp responsiv kommunikationsstil – att vänta in personen och svara på personens initiativ.  Mellan kurstillfällena tränar du på att använda tecknen i vardagen. Du får också tips på var du själv kan hitta information om tecken, till exempel i olika appar.

Teman i kursen:

  • Min familj och personer, verb, småord
  • På- och avklädning, i badrummet, i sovrummet, färger
  • Måltid, siffror, mängd, storlek
  • Boende, arbete, aktivitet, sysselsättning
  • Känslor – egenskaper, frågeord, prepositioner, tid

Om du är anhörig till eller arbetar med en vuxen person med funktionsnedsättning behöver du ha ett samtycke från personen själv, vårdnadshavare eller god man. Max fem yrkesverksamma deltagare per person i behov av TAKK.

Datum och tid
Torsdag 17 november, 09.30-11.30
Torsdag 24 november, 09.30-11.30
Torsdag 1 december, 09.30-11.30
Torsdag 8 december, 09.30-11.30
Torsdag 15 december, 09.30-11.30

Sista anmälningsdag
30 oktober

Även om sista anmälningsdag passerat, ligger länken till anmälan kvar. Det kan finnas tillfällen längre fram att anmäla sig till.

Plats
Habiliteringens resurscenter
Olivecronas väg 5, Sabbatsbergs sjukhus

För frågor
08-123 351 50

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Dövblindhet, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter