TAKK för barn

  • 2022-09-30

  • 9 - 10.30

  • HC Mörby barn, Svärdvägen 11

För anhöriga och personal till ett barn som behöver tecken som alternativ kompletterande kommunikation, TAKK. Deltagarna lär sig cirka 300 tecken vid sex kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Den här kursen riktar sig i första hand till dig som är föräldrar eller nära anhörig till barnet. I mån av plats är även personal som arbetar med barnet i förskola/skola eller är personlig assistent välkommen att anmäla sig. Personal kan delta i kursen oavsett om föräldrar tar del av kursen eller ej.

Kursen innehåller teoretiska genomgångar och praktiska övningar för att börja använda tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Under de teoretiska genomgångarna lyfter vi bland annat fram vikten av att använda en responsiv kommunikationsstil. Det innebär att vänta in barnet och svara på barnets egna initiativ. I de praktiska övningarna använder vi spel, lekar och sånger som du efter kursen kan använda tillsammans med barnet. Vi går igenom drygt 300 tecken.

Kostnad
Kursen är avgiftsfri för föräldrar och anhöriga.
Personal betalar 2000:- inklusive kursmaterial

Datum och tid
Fredag 30 september, 09.00-10.30
Fredag 7 oktober, 09.00-10.30
Fredag 14 oktober, 09.00-10.30
Fredag 21 oktober, 09.00-10.30
Fredag 28 oktober, 09.00-10.30

Sista anmälningsdag
23 september

Även om sista anmälningsdag passerat, ligger länken till anmälan kvar. Det kan finnas tillfällen längre fram att anmäla sig till.

Plats
Habiliteringscenter Mörby barn
Svärdvägen 11, trapphus 2, plan 5

För frågor
08-123 358 00

Anmälan
Du kan anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till den mottagning inom Habilitering & Hälsa ni har kontakt med. 

Vi informerar om du har en plats efter sista anmälningsdag.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Mörby barn