TAKK för barn

  • 2023-03-06

  • 13.30 - 15.30

  • Habiliteringscenter Brommaplan barn, Klädesvägen 14 A

För anhöriga och personal till ett barn som behöver tecken som alternativ kompletterande kommunikation, TAKK. Deltagarna lär sig cirka 300 tecken vid fem kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Den här kursen riktar sig i första hand till dig som är föräldrar eller nära anhörig till barnet. I mån av plats är även personal som arbetar med barnet i förskola/skola eller är personlig assistent välkommen att anmäla sig. Personal kan delta i kursen oavsett om föräldrar tar del av kursen eller ej.

Kursen innehåller teoretiska genomgångar och praktiska övningar för att börja använda tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Under de teoretiska genomgångarna lyfter vi bland annat fram vikten av att använda en responsiv kommunikationsstil. Det innebär att vänta in barnet och svara på barnets egna initiativ. I de praktiska övningarna använder vi spel, lekar och sånger som du efter kursen kan använda tillsammans med barnet. Vi går igenom drygt 300 tecken.

Kostnad
Kursen är avgiftsfri för föräldrar och anhöriga.
Personal betalar 2000:- inklusive kursmaterial

Information om TAKK för barn som pdf

Datum och tid
Måndag 6 mars, 13.30-15.30
Måndag 13 mars, 13.30-15.30
Måndag 20 mars, 13.30-15.30
Måndag 27 mars, 13.30-15.30
Måndag 3 april, 13.30-15.30

Sista anmälningsdag
26 februari

Plats
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Klädesvägen 14 A

För frågor
08-123 354 10

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Brommaplan barn