TAKK för barn

  • 2022-11-09

  • 13 - 15

  • HC Haninge, Handenterminalen 4

Anmälan är stängd. För föräldrar, anhöriga och personal till barn 0-17 år med behov av alternativ kommunikation i form av TAKK. En kurs på fem träffar där deltagarna lär sig grunderna i TAKK för att kunna använda tecken i vardagliga situationer med barnet.

Den här kursen riktar sig i första hand till dig som är föräldrar eller nära anhörig till barnet. I mån av plats är även personal som arbetar med barnet i förskola/skola eller är personlig assistent välkommen att anmäla sig. Personal kan delta i kursen oavsett om föräldrar tar del av kursen eller ej.

Kursen innehåller teoretiska genomgångar och praktiska övningar för att börja använda tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Under de teoretiska genomgångarna lyfter vi bland annat fram vikten av att använda en responsiv kommunikationsstil. Det innebär att vänta in barnet och svara på barnets egna initiativ. I de praktiska övningarna använder vi spel, lekar och sånger som du efter kursen kan använda tillsammans med barnet. Vi går igenom drygt 300 tecken.

Kostnad
Kursen är avgiftsfri för föräldrar och anhöriga.
Personal betalar 2000:- inklusive kursmaterial

Datum och tid
Onsdag 9 november, 13.00-15.00
Onsdag 16 november, 13.00-15.00
Onsdag 23 november, 13.00-15.00
Onsdag 30 november, 13.00-15.00
Onsdag 7 december, 13.00-15.00

Sista anmälningsdag
10 oktober

Även om sista anmälningsdag passerat, ligger länken till anmälan kvar. Det kan finnas tillfällen längre fram att anmäla sig till.

Plats
Habiliteringscenter Haninge barn
Handenterminalen 4, Handen

För frågor
08-123 356 20

Intresseanmälan

Du kan anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till den mottagning inom Habilitering & Hälsa ni har kontakt med. 

Vi informerar om du har en plats efter sista anmälningsdag.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringscenter Haninge barn, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning