TAKK för barn

  • 2023-05-24

  • 13 - 15

  • Habiliteringscenter Söderstaden, Tjurhornsgränd 8

För föräldrar, anhöriga och personal till barn 0-17 år med behov av alternativ kommunikation i form av TAKK. En kurs på fem träffar där deltagarna lär sig grunderna i TAKK för att kunna använda tecken i vardagliga situationer med barnet.

Den här kursen riktar sig i första hand till dig som är föräldrar eller nära anhörig till barnet. I mån av plats är även personal som arbetar med barnet i förskola/skola eller är personlig assistent välkommen att anmäla sig. Personal kan delta i kursen oavsett om föräldrar tar del av kursen eller ej.

Kursen innehåller teoretiska genomgångar och praktiska övningar för att börja använda tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Under de teoretiska genomgångarna lyfter vi bland annat fram vikten av att använda en responsiv kommunikationsstil. Det innebär att vänta in barnet och svara på barnets egna initiativ. I de praktiska övningarna använder vi spel, lekar och sånger som du efter kursen kan använda tillsammans med barnet. Vi går igenom drygt 300 tecken.

Kostnad
Kursen är avgiftsfri för föräldrar och anhöriga.
Personal betalar 2000:- inklusive kursmaterial

Information om TAKK för barn som pdf

Datum och tid
Onsdag 24 maj, 13.00-15.00
Onsdag 31 maj, 13.00-15.00
Onsdag 7 juni, 13.00-15.00
Onsdag 14 juni, 13.00-15.00
Onsdag 21 juni, 13.00-15.00

Sista anmälningsdag
12 maj

Plats
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Tjurhornsgränd 8, plan 1, Konfererensrummet

För frågor
08-123 352 40

Intresseanmälan

Du kan anmäla intresse att delta här på webben om du har ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till den mottagning inom Habilitering & Hälsa ni har kontakt med. 

Om ni är flera som ska delta, skriver du namn på alla deltagare i samma anmälan.

Vi informerar om du/ni har en plats efter sista anmälningsdag.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Söderstaden barn