TAKK - introduktion

  • 2023-12-01

  • 9 - 11.15

  • HC Liljeholmen barn, Liljeholmsvägen 14

För föräldrar, andra anhöriga och personal till barn med behov av alternativ och kompletterande kommunikation i form av tecken, TAKK, och som har kontakt med Habiliteringscenter Liljeholmen. Familjer på andra habiliteringscenter kan delta i mån av plats.

Vi vänder oss i första hand till dig som är förälder eller anhörig, men även till dig som är personal på barnets förskola/skola och som vill komma igång med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, för att utveckla barnets kommunikation.

Syftet är att ge dig en introduktion till teckenkommunikation och att du ska lära sig ett 40-tal tecken. Vi ger en kort teoretisk introduktion och sedan övar vi tillsammans. 

Datum och tid
Fredag 1 december, 9.00-11.15

Sista dag för anmälan
16 november

Plats
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Liljeholmsvägen 14, 2 tr

Anmälan
Du som är förälder kan anmäla dig via HC Liljeholmen på 1177 eller ringa till receptionen. 

Du som är personal kan ringa till vår reception. Du behöver ha samtycke från föräldrarna för att delta.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Liljeholmen barn, 0-6 år, 7-17 år