TAKK - en introduktion

  • 2022-06-16

  • 14 - 16.15

  • Liljeholmsvägen 14, Habiliteringscenter Liljeholmen barn

För föräldrar och andra anhöriga till barn med funktionsnedsättning som har kontakt med Habiliteringscenter Liljeholmen barn.

TAKK – Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation

Vi vänder oss i första hand till dig som är förälder eller anhörig, men även till dig som är personal på barnets förskola/skola och som vill komma igång med TAKK - tecken som alternativ kompletterande kommunikation - för att utveckla barnets kommunikation. Vi träffas en eftermiddag.

Syftet är att du ska få en förståelse för vad TAKK är och komma igång med teckenkommunikation. Vi ger en kort teoretisk introduktion och sedan övar vi tillsammans. Vi går igenom ungefär 40 tecken. 

Begränsat antal platser. Bekräftelse skickas efter sista anmälningsdagen.

Datum och tid
Måndag 16 juni kl. 14.00-16.15

Kursen ges också
Fredag 25 februari kl. 14.00-16.15

Plats
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Liljeholmsvägen 14, 2 tr

För frågor
08-123 353 50
hcliljeholmen.slso@sll.se

Anmälan
Senast 6 juni via telefon 08-123 353 50 eller på 1177.se

När ni anmäler er, uppge följande:

  • Kursens namn
  • Datum
  • Barnets namn och födelseår
  • Namnen på samtliga som ska delta
  • Telefonnummer
  • Om ni behöver en tolk

Om ni anmält er och inte kan komma, kontakta oss så snabbt som möjligt, då kan någon annan få den platsen.

Kursen är avgiftsfria. Kontakta Försäkringskassan i god tid angående möjlighet till tillfällig föräldrapenning om du behöver ta ledigt från jobbet för att gå kursen. Vi kan skriva intyg om kursnärvaro.

Läs mer om Habiliteringscenter Liljeholmen barn

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Liljeholmen barn, 0-4 år, 5-6 år, 7-12 år, 13-17 år