Syskongrupp för barn, 10-12 år, autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Grupp för syskon utan egen neuropsykiatrisk diagnos som vet om att deras syskon har autism (inga föräldrar deltar). Det är förälderns inloggning som används för att anmäla syskonet. Vi vill att föräldrarna har gått vår Grundkurs om autism.

Den här gruppen är till för dig som är syskon till ett barn med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. I gruppen ges tillfälle att prata om sin situation, ställa frågor och lära sig mer om autism. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra syskon och tänka kring egna behov och strategier. Vi träffas vid fem tillfällen med olika teman för varje gång. Exempel på teman är likheter och olikheter, rättvisa och orättvisa, känslor, utmaningar och möjligheter. Varje träff innehåller inslag av samtal, filmklipp och aktiviteter. Vi fikar vid varje tillfälle.

Gruppen riktar sig till syskon utan neuropsykiatrisk diagnos som vet om att syskonet har autism. 

Inför och efter de fem syskonträffarna har vi föräldraträffar (utan barn) där kursledarna berättar om syskongruppens innehåll. Vi kommer även utifrån forsknings- och kunskapsläget prata om hur syskon kan påverkas av syskonrelationen på kort och lång sikt. Det kommer även ges tillfälle till erfarenhetsutbyte föräldrar emellan. 

Omfattning:

  • Gruppen inleds och avslutas med en träff för föräldrana på 1 timme
  • Syskonen träffas 5 gånger, 1 timme och 30 minuter var

Anmälan

För att kunna anmäla dig och ditt barn behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Den vårdnadshavare som deltar på föräldraträffarna ska också ha gått någon av våra grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

Syskongrupper erbjuds vanligtvis även på andra mottagningar. Se Habilitering & Hälsas kurskatalog.

 

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 7-17 år, KKC barnteamet, Anhöriginsats