Syskongrupp, 9-12 år, autism

  • 2024-04-09

  • 8.30 - 9.30

  • Habiliteringscenter Sollentuna, Tusbystråket 1 B

Den här syskongruppen är till för dig som har en bror eller syster med autism. Det är fem träffar där vi pratar och gör saker tillsammans. Föräldrarna träffas två gånger.

I gruppen träffar du andra syskon. Du kan berätta om hur du har det, ställa frågor och lära dig mer om din brors eller systers autism. Gruppen leds av en eller två gruppledare.

Din bror eller syster ska ha autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Vi träffas fem gånger och har olika teman, till exempel likheter och olikheter, rättvisa och orättvisa, känslor och möjligheter.

Varje träff är 1,5 timme. Vi fikar varje gång vi ses, vi tittar på korta filmklipp, gör någon lekaktivitet och pratar och ritar om olika teman.

För föräldern

Före och efter syskonträffarna är det föräldraträffar. Träffarna är på distans i vår mötesplattform "Digitalt möte".

Då berättar kursledarna om syskonträffarnas innehåll. Vi kommer även prata om hur syskon kan påverkas av syskonrelationen på kort och lång sikt. Det ges även tillfälle till erfarenhetsutbyte.  

Gruppen riktar sig till syskon utan egen funktionsnedsättning och som känner till sin systers eller brors diagnos. Åldern på systern eller brodern har ingen betydelse.

För att delta behöver minst en förälder gått en grundkurs om autism, 6-12 timmar, på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter eller Autismcenter små barn.

Information om Syskongrupp som pdf

Datum och tid

Digitala föräldraträffar 
Tisdag 9 april, 08.30-09.30
Tisdag 21 maj, 08.30-09:30

Syskonträffar
Torsdag 11 april, 14.45-16:15
Torsdag 18 april, 14.45-16.15
Torsdag 25 april, 14.45-16.15
Torsdag 2 maj, 14.45-16.15
Torsdag 16 maj, 14.45-16.15

Sista anmälningsdag
22 mars

Plats för syskonträffar
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Tusbystråket 1 B, plan 8
Lokal: Kosmos

För frågor
08-123 359 00

Intresseanmälan
Vi ger besked om plats efter sista anmälningsdag.

Det går att anmäla sig här på webben med Bank-ID. Annars kan ni ringa till oss.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringscenter Sollentuna barn, 7-17 år, Anhöriginsats