Syskongrupp, 6-9 år, intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning

  • 2022-09-13

  • 15 - 16.30

  • Habiliteringscenter Södertälje, Lovisinsgatan 3

För barn, 6-9 år, som har en bror eller syster med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. I en syskongrupp deltar fem till tio barn som träffas fem gånger. Före och efter är det föräldraträffar.

En syskongrupp är till för dig som har en syster eller bror med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. I gruppen träffar du andra syskon. Du kan berätta om hur du har det, ställa frågor och lära dig mer om din brors eller systers autism. Gruppen leds av en eller två gruppledare.

Vi träffas fem gånger och har olika teman, till exempel likheter och olikheter, rättvisa och orättvisa, känslor och möjligheter.

Varje träff är 1,5 timme. Vi fikar varje gång vi ses, vi tittar på korta filmklipp, gör någon lekaktivitet och pratar och ritar om olika teman.

För föräldern

Före och efter syskonträffarna är det föräldraträffar där kursledarna berättar om syskonträffarnas innehåll. Vi kommer även prata om hur syskon kan påverkas av syskonrelationen på kort och lång sikt. Det ges även tillfälle till erfarenhetsutbyte.  

Gruppen riktar sig till syskon utan egen funktionsnedsättning och som känner till sin systers eller brors funktionsnedsättning. Åldern på systern eller brodern har ingen betydelse.

För att delta behöver ni ha kontakt med någon mottagning inom Habilitering & Hälsa.

Datum och tid
Första föräldraträffen: Torsdag 13 september, 15.00-16.30

Syskonträffar:
Tisdag 20 september, 15:00-16:30
Tisdag 27 september,15:00-16:30
Tisdag 4 oktober, 15:00-16:30
Tisdag 11 oktober, 15:00-16:30
Tisdag 18 oktober, 15:00-16:30. 

Andra föräldraträffen: Tisdag 25 oktober,15:00-16:30

Sista anmälningsdag
23 augusti

Även om sista anmälningsdag passerat, ligger länken till anmälan kvar. Det kan finnas tillfällen längre fram att anmäla sig till.

Plats
Habiliteringscenter Södertälje barn
Lovisinsgatan 3

För frågor
08-123 357 00

Intresseanmälan

Det är en förälder som anmäler intresse att delta. Det går att anmäla sig här på webben med ett Bank-ID. Om det saknas, kan man ringa till den mottagning som anordnar syskongruppen.

Habilitering, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Södertälje barn, 5-6 år, 7-12 år, Anhöriginsats