Syskongrupp, 13-17 år

  • Anordnas på olika mottagningar under året

För ungdomar, 13-17 år, som har en bror eller syster med funktionsnedsättning. I en syskongrupp deltar sex till tio ungdomar som träffas fem gånger. Under träffarna varvas information, samtal och aktiviteter. Före och efter är det föräldraträffar.

Anmälan till vårens grupper är avslutad.
Nya tillfällen läggs upp i början av juli.

En syskongrupp är till för dig som har en syster eller bror med funktionsnedsättning. I gruppen träffar du andra syskon. Du kan berätta om hur du har det, ställa frågor och lära dig mer om din brors eller systers funktionsnedsättning. Gruppen leds av en eller två gruppledare.

Vi träffas fem gånger och har olika teman. Exempel på teman är likheter och olikheter, rättvisa och orättvisa, känslor och möjligheter. Vi fikar varje gång vi ses, tittar på korta filmklipp, gör någon aktivitet och pratar.

För föräldern

Före och efter syskonträffarna är det föräldraträffar där kursledarna berättar om syskonträffarnas innehåll. Vi kommer även prata om hur syskon kan påverkas av syskonrelationen på kort och lång sikt. Det ges även tillfälle till erfarenhetsutbyte.  

Gruppen riktar sig till syskon utan egen funktionsnedsättning och som känner till sin systers eller brors diagnos. Åldern på systern eller brodern har ingen betydelse.

För att delta behöver en förälder ha kontakt med någon mottagning inom Habilitering & Hälsa. Vid autism behöver en förälder har gått grundkurs på Habiliteringes kurs- och kunskapscenter eller Autismcenter små barn.

Intresseanmälan

Det är en förälder som anmäler intresse att delta. Det går att anmäla sig här på webben med ett Bank-ID. Om det saknas, kan man ringa till den mottagning som anordnar syskongruppen.

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, 13-17 år