Syskongrupp, 13-17 år

  • 2022-04-06

  • 16 - 17

  • Svärdvägen 11 D, HC Mörby

För ungdomar som har en bror eller syster med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. I en syskongrupp deltar sex till tio ungdomar som träffas fem gånger. Före och efter är det föräldraträffar.

En syskongrupp är till för dig som är 13-17 år och som har en syster eller bror med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. I gruppen träffar du andra syskon. Du kan berätta om hur du har det, ställa frågor och lära dig mer om din brors eller systers funktionsnedsättning. Gruppen leds av en eller två gruppledare.

Vi träffas fem gånger och har olika teman. Exempel på teman är likheter och olikheter, rättvisa och orättvisa, känslor och möjligheter. Vi fikar varje gång vi ses, tittar på korta filmklipp, gör någon aktivitet och pratar.

Före och efter syskonträffarna är det föräldraträffar där kursledarna berättar om syskonträffarnas innehåll. Vi kommer även prata om hur syskon kan påverkas av syskonrelationen på kort och lång sikt. Det ges även tillfälle till erfarenhetsutbyte.  

Gruppen riktar sig till syskon utan egen funktionsnedsättning och som känner till sin systers eller brors diagnos. Åldern på systern eller brodern har ingen betydelse.

Datum och tid
Första föräldraträffen: Onsdag 6/4, 16.00-17.00

Syskonträffar:
Onsdag 27 april, 15.00-16.30
Onsdag 4 maj, 15.00-16.30
Onsdag 11 maj, 15.00-16.30
Onsdag 18 maj, 15.00-16.30
Onsdag 25 maj, 15.00-16.30

Andra föräldraträffen: Onsdag 1 juni, 16.00-17.00

Sista anmälningsdag
25 mars

Plats
Habiliteringscenter Mörby barn
Svärdvägen 11 D, plan 5, Mörby

För frågor
08-123 358 00
hcmorbybarn.slso@sll.se

Anmälan

Det är en förälder som anmäler intresse att delta. Det går att anmäla sig här på webben med ett Bank-ID. Om det saknas, kan man ringa till den mottagning som anordnar syskongruppen.

Vi informerar om du har en plats efter sista anmälningsdag.

Habilitering, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Mörby barn