Syskongrupp, 13-17 år, autism

  • 2023-03-09

  • 15 - 16.30

  • Habiliteringscenter Sollentuna, Tusbystråket 1 B

För ungdomar, 13-17 år, som har en bror eller syster med autism. I en syskongrupp deltar sex till tio ungdomar som träffas fem gånger. Före och efter är det föräldraträffar.

En syskongrupp är till för dig som har en syster eller bror med autism. I gruppen träffar du andra syskon. Du kan berätta om hur du har det, ställa frågor och lära dig mer om din brors eller systers funktionsnedsättning. Gruppen leds av en eller två gruppledare.

Vi träffas fem gånger och har olika teman. Exempel på teman är likheter och olikheter, rättvisa och orättvisa, känslor och möjligheter. Vi fikar varje gång vi ses, tittar på korta filmklipp, gör någon aktivitet och pratar.

För föräldern

Före och efter syskonträffarna är det föräldraträffar där kursledarna berättar om syskonträffarnas innehåll. Vi kommer även prata om hur syskon kan påverkas av syskonrelationen på kort och lång sikt. Det ges även tillfälle till erfarenhetsutbyte.  

Gruppen riktar sig till syskon utan egen funktionsnedsättning och som känner till sin systers eller brors diagnos. Åldern på systern eller brodern har ingen betydelse.

För att delta behöver minst en förälder ha gått en grundkurs om autism, 6-12 timmar, på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Information om Syskongrupp, 13-17år, autism som pdf

 

Intresseanmälan

Datum och tid

Föräldraträffar: onsdag 22 februari 15:00-16:00 och tisdag 18 april 15:00-16:00

Syskonträffar:
Torsdag 9 mars 15:00-16:30
Torsdag 16 mars 15:00-16:30
Torsdag 23 mars 15:00-16:30
Torsdag 30 mars 15:00-16:30
Torsdag 6 april 15:00-16:30

Sista anmälningsdag
6 februari

Plats
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Tusbystråket 1 B, plan 8

Telefon
08- 123 359 00

Anmälan
För att delta behöver minst en förälder gått en grundkurs om autism, 6-12 timmar, på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringscenter Sollentuna barn, 7-17 år, Anhöriginsats