Syskongrupp, 10-12 år, intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning

  • 2024-04-11

  • 15.30 - 17

  • Habiliteringscenter Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

För barn, 10-12 år, som har en bror eller syster med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. I en syskongrupp deltar fem till tio barn som träffas fem gånger. Efteråt är det en föräldraträff.

En syskongrupp är till för dig som har en syster eller bror med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. I gruppen träffar du andra syskon. Du kan berätta om hur du har det, ställa frågor och lära dig mer om din brors eller systers funktionsnedsättning. Gruppen leds av en eller två gruppledare.

Vi träffas fem gånger och har olika teman, till exempel likheter och olikheter, rättvisa och orättvisa, känslor och möjligheter.

Varje träff är 1,5 timme. Vi fikar när vi ses, vi tittar på korta filmklipp, gör någon lekaktivitet och pratar och ritar om olika teman.

För föräldern

Efter syskonträffarna är det en föräldraträff där kursledarna berättar om syskonträffarnas innehåll. Vi kommer även prata om hur syskon kan påverkas av syskonrelationen på kort och lång sikt. Det ges även tillfälle till erfarenhetsutbyte.  

Gruppen riktar sig till syskon utan egen funktionsnedsättning och som känner till sin systers eller brors funktionsnedsättning. Åldern på systern eller brodern har ingen betydelse.

För att delta behöver ni ha kontakt med någon mottagning inom Habilitering & Hälsa.

Information om Syskongrupp som pdf

Datum och tid

Syskonträffar
Torsdag 11 april, 15:30-17:00
Torsdag 18 april,15:30-17:00
Torsdag 25 april, 15:30-17:00
Torsdag 2 maj, 15:30-17:00
Torsdag 16 maj, 15:30-17:00

Föräldraträff
Torsdag 23 maj, 16.00-17:00

Sista anmälningsdag
22 mars

Plats
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Liljeholmsvägen 14

För frågor
08-123 353 50

Vi kan tyvärr inte ha tolk på den här gruppen.

Intresseanmälan

Intresseanmälan
Vi ger besked om plats efter sista anmälningsdag.

Det går att anmäla sig här på webben med Bank-ID. Annars kan ni ringa till oss.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Barn, Person med funktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Liljeholmen barn, 7-17 år, Anhöriginsats