Syskon till små barn med autism

  • 2022-09-16

  • 13 - 15

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Ett tillfälle för vårdnadshavare att dela med sig av erfarenheter kring syskon till barn med autism.

Gruppdiskussioner varvas med korta föreläsningsavsnitt om t ex hur man kan prata om autism med syskon.

Fokus under denna träff ligger på syskonet och inte på barnet med autismdiagnos.

Datum och tid
16 september, 13.00-15.00

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på tel. 08-123 354 50

Till våra insatser i grupp (kurser och temaföreläsningar) kan vårdnadshavare till små barn med autism, födda 2016 eller senare, anmäla sig. I samråd med vårdnadshavare kan även barnets ansvariga pedagog ta del av utbudet. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn, 0-6 år