Syskon till barn med autism

  • 2022-02-25

  • 9 - 11

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Ett tillfälle för vårdnadshavare att dela med sig av erfarenheter kring syskon till barn med autism.

Fokus under denna träff ligger på syskonet och inte på barnet med autismdiagnos. Gruppdiskussioner varvas med korta föreläsningsavsnitt om t ex hur man kan prata om autism med syskon. Endast för vårdnadshavare där det i familjen finns syskon till ett barn med autism.

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare anmäla sig. Även barnets ansvariga pedagog kan tillsammans med vårdnadshavare delta på kurser och teman. Detta gäller både barn registerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Datum och tid
25 februari, 9.00-11.00

OBS! Begränsat antal platser. Max 2 personer/barn.
Vid behov av tolk kontakta mottagningen.

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn