Struktur och hjälpmedel i vardagen vid adhd

  • Webbkurs

För närstående till ett barn eller en ungdom med adhd. Två webbkurser, en med fokus på 5-12 år och en på 13-17 år. Vi går genom vad det är som ofta ställer till problem och visar strategier och hjälpmedel som kan underlätta i vardagen.

Barn och ungdomar med adhd har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, passa tider, hålla reda på sina saker och komma ihåg vad de ska göra. Scheman, tidshjälpmedel, bildstöd och hjälpmedel för påminnelser kan underlätta och hjälpa barnet till större självständighet.

I kursen går vi igenom vad som ofta ställer till problem i vardagen. Vi informerar och visar filmade exempel på hjälpmedel och strategier som kan underlätta. Vi går också igenom hur man får tillgång till hjälpmedel och andra användbara produkter.

Anmälan

Du anmäler intresse att gå kursen via knappen för Anmälan här nedanför. Du behöver logga in med mobilt Bank-ID eller Freja ID. När du loggat in:

  • Välj Stockholms läns landsting under Tillgängliga stöd- och behandlingsprogram.
  • Välj därefter Habiliteringens resurscenter - anmälan till webbkurser.
  • Välj sedan Habiliteringens resurscenter.

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Habiliteringens resurscenter, Webbkurs