Struktur och hjälpmedel i vardagen för ungdomar med adhd 13-17 år

  • 2023-03-10

  • 13 - 16

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till ungdomar med adhd. Föreläsning om vad som kan orsaka problem i ungdomars vardag, hur hjälpmedel och strategier kan underlätta samt hur man får tillgång till hjälpmedel. Även möjlighet att se hjälpmedel och användbara produkter.

Ungdomar med adhd har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, passa tider, hålla reda på sina saker och komma ihåg vad de ska göra. Scheman, tidshjälpmedel, bildstöd och hjälpmedel för påminnelser kan underlätta och vara till hjälp för större självständighet.

Föreläsningen pågår i cirka två timmar. Därefter får du ta del av visningsmiljön på Habiliteringens resurscenter, där du kan se exempel på olika hjälpmedel och annat kognitivt stöd. 

I samband med besöket i visningsmiljön kan du köpa färdigt bildstöd i form av veckoschema, rutinschema, årsschema och olika bildark.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i ungdomens journal.

Samma föreläsning hålls även 12 maj.

Datum: 10 mars

Tid
: 13.00–16.00 

Sista anmälningsdag: 22 februari

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Kursinbjudan

Habilitering, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens resurscenter, 7-17 år