Struktur och hjälpmedel i vardagen för barn med adhd 5-12 år

  • 2021-11-22

  • 16 - 19.30

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn med adhd. En föreläsning om vad det är som ofta ställer till problem i ett barns vardag. Vi ger information om hjälpmedel och strategier som kan underlätta, och hur man får tillgång till hjälpmedel och andra användbara produkter.

Barn med adhd har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, passa tider, hålla reda på sina saker och komma ihåg vad de ska göra. Scheman, tidshjälpmedel, bildstöd och hjälpmedel för påminnelser kan underlätta och hjälpa barnet till större självständighet.

Föreläsningen pågår i cirka två timmar. Därefter får du ta del av visningsmiljön på Habiliteringens resurscenter, där du kan se exempel på olika hjälpmedel och annat kognitivt stöd. Om smittläget tillåter blir det i form av ett fysiskt besök i visningsmiljön.

Efter föreläsningen kan du köpa färdigt bildstöd i form av veckoschema, rutinschema, årsschema och olika bildark.

Datum: 22 november

Tid
: 16.00–19.30 

Sista anmälningsdag: 8 november

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursinbjudan

Habilitering, Områden, En fungerande vardag, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Funktionsnedsättning, Adhd/add, Ålder , Barn 0-17 år, Riktar sig till, Anhörig/Närstående, Mottagning , Habiliteringens resurscenter