Struktur och hjälpmedel i vardagen för barn med adhd 5-12 år

  • 2023-03-08

  • 16 - 19.30

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn med adhd. Föreläsning om vad som kan ställa till problem i barnets vardag, hur hjälpmedel och strategier kan underlätta samt hur man får tillgång till hjälpmedel. Även möjlighet att se hjälpmedel och användbara produkter.

Barn med adhd har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, passa tider, hålla reda på sina saker och komma ihåg vad de ska göra. Scheman, tidshjälpmedel, bildstöd och hjälpmedel för påminnelser kan underlätta och vara till hjälp för större självständighet.

Föreläsningen pågår i cirka två timmar. Därefter får du ta del av visningsmiljön på Habiliteringens resurscenter, där du kan se exempel på olika hjälpmedel och annat kognitivt stöd. 

I samband med besöket i visningsmiljön kan du köpa färdigt bildstöd i form av veckoschema, rutinschema, årsschema och olika bildark.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i barnets journal.

Samma föreläsning hålls även 10 maj.

Datum: 8 mars

Tid
: 16.00–19.30 

Sista anmälningsdag: 22 februari

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Kursinbjudan

 

Habilitering, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Adhd/add, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år