Stresshantering för ungdomar med autism

  • 2022-09-29

  • 15 - 15

  • HC Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

Anmälan är stängd. För ungdomar, 15-17 år, med autism. En grupp med fyra till sex ungdomar som träffas med två samtalsledare. Fokus är att förstå vad stress är och hitta sätt att förebygga och hantera stress. Gruppen träffas fyra gånger.

Det här är en kurs för dig som har autism och har problem med stress.

Du deltar i en grupp med tre till fem andra ungdomar och två samtalsledare som träffas fyra gånger. Du lär dig om vad stress är och hur det hänger ihop med autism. Vi hjälps åt att förstå vad du blir stressad av och hur det påverkar din vardag. Vi visar också metoder för att förebygga stress och för att hantera stress.

Du behöver inte prata när vi ses. Det går bra att bara lyssna och dela med dig om det känns bra.

Du får en hemuppgift mellan varje träff.

Innan kursen startar har vi ett möte med dig och en förälder eller en annan vuxen som är viktig för dig. Då berättar vi mer om kursen så att du vet vad som ska hända och så att du kan få hjälp med hemuppgifterna om det behövs.

Du behöver ha kommit överens med en behandlare inom Habiliterig & Hälsa att delta i den här kursen. Och minst en av dina föräldrar ska ha gått en grundkurs om autism på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Datum och tid
Torsdag 29 september, 15-16.30
Torsdag 13 oktober, 15-16.30
Torsdag 27 oktober, 15-16.30
Torsdag 10 november, 15-16.30
Torsdag 15 december: individuella uppföljningar

Sista anmälningsdag
29 juli

Även om sista anmälningsdag passerat, ligger länken till anmälan kvar. Det kan finnas tillfällen längre fram att anmäla sig till.

Plats
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Liljeholmsvägen 14, 2 tr

För frågor
08-123 353 50

Anmälan

Du eller någon av dina föräldrar kan anmäla intresse att delta här på webben med ett Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till den mottagning ni har kontakt med.

Vi ger besked om plats efter sista anmälningsdag.

Habilitering, Stress och oro, Autism, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringscenter Liljeholmen barn, 13-17 år