Stöd i skolan

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Föreläsning för föräldrar till barn med autism. Separata föreläsningar för årskurserna 3-6, 7-9 samt gymnasiet.

Under denna föreläsning presenteras olika former av stöd i skolan. Specialpedagog från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter beskriver även ansvarsfördelning och samverkan inom och med skolan. Under föreläsningen presenteras också goda exempel för elever med autism

Omfattning:

1 träff på 2 och en halv timma

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

OBS! Om det inte finns någon kursomgång att anmäla sig till, är den här terminens kurser över.

Habilitering, Skola, arbete och sysselsättning, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Förskola, skola, fritidsverksamhet, 7-17 år, KKC barnteamet, Anhöriginsats