Stöd från kommun och Försäkringskassan

  • Webbkurs

För personer med funktionsnedsättning och närstående. En webbkurs om att ansöka till kommun och Försäkringskassan för barn och vuxna.

Vill du lära dig att skriva ansökningar till kommun och Försäkringskassan? Det här är en webbkurs som steg för steg tar dig igenom ansökan. 

Kursen vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning. Du som är närstående till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning kan även göra kursen.

Kursen är kostnadsfri.

Ur innehållet:

  • ekonomiskt stöd och bidrag
  • stöd i vardagen
  • bostad
  • stöd i arbetet
  • omprövning och överklagan.

Du har tillgång till kursen under 30 dagar. Under den tiden kan du logga in och ut så många gånger du vill.

Mer information och anmälan

Du hittar mer information och kan anmäla dig via knappen Gå till anmälan. Du behöver logga in med mobilt Bank-ID eller Freja ID.

Gör så här efter att du loggat in:

  • Klicka på Stockholms läns landsting längst ner på sidan.
  • Välj därefter Anmälan till Habilitering och Hälsas webbkurser.

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Webbkurs, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre