Stärk relationen till ditt barn, 5-12 år

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter,

För föräldrar till barn med autism, 5-12 år, utan intellektuell funktionsnedsättning. En workshop på två träffar för dig som vill stärka relationen till ditt barn samt träffa andra föräldrar.

Att uppmuntra det man vill se mer i barnets beteende och fånga goda stunder är hjälpsamma föräldrastrategier. De syftar till att stärka relationen till ditt barn, stärka barnets självkänsla, förbättra samarbetet samt minska konflikter er emellan. I denna grupp undersöker vi strategin och delar erfarenheter utifrån ett autism-perspektiv. 

Vid den första träffen fördjupar vi oss i strategin samt gör upp en plan för hur den kan användas hemma. Vid den andra träffen följer vi upp hur det har gått och planerar för nästa steg. Föreläsningspass varvas med diskussioner med andra föräldrar samt planering utifrån en arbetsbok. 

Du behöver inte ha något speciellt problem med dina barn utan bara en önskan att utveckla ditt föräldraskap. 

OBS! Krav att du som deltar har gått vår Grundkurs om autism.

Omfattning:

2 träffar på 3 timmar var

Anmälan

Anmälan görs via vår anmälningsportal med de inloggningsuppgifter du fått från Habiliteringen kurs- och kunskapscenter. Om du inte har det, kan du läsa mer om hur du ansöker.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

 

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet