Sömnsvårigheter hos barn och unga – en introduktion

  • Webbkurs

För föräldrar och närstående till barn, 5-17 år, med funktionsnedsättning. En webbkurs med grundläggande fakta och tips om hur man skapar goda vanor kring barns sömn. Passar för barn med både lindriga och svåra sömnproblem.

Det är vanligt att barn med funktionsnedsättning har sömnsvårigheter. Det finns många orsaker som kan ligga bakom. 

Den här webbkursen ger dig grundläggande information om sömn och sömnsvårigheter. I film och text får du grundläggande fakta och tips om hur du kan skapa goda vanor kring ditt barns sömn. 

Råden är användbara för alla, barn såväl som vuxna, med eller utan funktionsnedsättning. 

Oavsett om barnet har lindriga eller svåra sömnproblem, är detta grunden för en positiv förändring. 

Det finns en workshop med liknande innehåll som den här webbkursen.
Sömn hos barn - en workshop

Anmälan

Du anmäler intresse att gå kursen via knappen för Anmälan här nedanför. Du behöver logga in med mobilt Bank-ID eller Freja ID. När du loggat in:

  • Välj Stockholms läns landsting under Tillgängliga stöd- och behandlingsprogram.
  • Välj därefter Anmälan till Habilitering och Hälsas webbkurser.

Habilitering, Sömn, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Webbkurs, 0-6 år, 7-17 år