Sömn hos barn 5-12 år – en introduktion, webbkurs för föräldrar

  • Webbkurs, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Introduktionskurs för föräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och har barn 5-17 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

I den här webbkursen kommer du i film och text få grundläggande fakta och tips om hur man skapar goda vanor kring barns sömn. Råden är baserade på forskning och är användbara för alla, barn såväl som vuxna, med eller utan funktionsnedsättning. Oavsett om ditt barn har lindriga eller svåra sömnproblem, är detta grunden för en positiv förändring. 

Webbkursen bygger på skrivet och inspelat material som du tar del av på egen hand på dator, surfplatta eller telefon.

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskpscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

Webbkursen erbjuds även på andra mottagningar inom Habilitering & Hälsa. 

 

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Webbkurs, 5-6 år, 7-12 år, KKC barnteamet