Sömnsvårigheter hos små barn med autism

  • 2022-09-30

  • 9 - 11

  • Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter så barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Föreläsning om typisk sömn och sömnstörningar.

Användbara strategier ges för att underlätta barnets insomning på kvällen eller hantera uppvaknanden under natten.

Föreläsningen passar om det tar lång tid för barnet att somna på kvällen och/eller barnet vaknar och stiger upp flera gånger under natten.

Datum och tid
30 september, 9.00-11.00 

Plats
Autismcenter små barn
Tideliusgatan 12, 2 tr

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare anmäla sig. Även barnets ansvariga pedagog kan tillsammans med vårdnadshavare delta på kurser och teman. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn, 0-4 år, 5-6 år