Sömn - Autismcenter små barn

  • Webbkurs

Webbkurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen tar upp sömn och sömnstörningar samt strategier för att underlätta barnets insomning och uppvaknanden under natten.

Kursen passar dig vars barn det tar lång tid att somna på kvällen och/eller barnet vaknar och stiger upp flera gånger under natten. I kursen kommer du få lära dig om följande områden.  

  • Sömnsvårigheter hos barn med autism 
  • Hur fungerar sömnen och vad händer när barnet sover? 
  • Kartläggning av barnets sömn 
  • Strategier för att underlätta barnets sömn 

Kursen består framförallt av information via text och materialet tar ca 1-2 timmar att läsa. Dessutom tillkommer tid för att kartlägga och testa strategierna i vardagen.

När du anmäler dig kommer du får ett meddelande från oss på 1177 och på din mail att kursen är startad och hur du loggar in. Därefter har du 30 dagar på dig att på egen hand slutföra kursen. Du genomför kursen självständigt och i din egen takt. Efter avslutad kurs går en behandlare vid ett tillfälle in i utbildningen för att besvara kommentarer och eventuella frågor.

Då vi för närvarandra har korta väntetider till denna insats kommer den startas i princip direkt efter du anmält intresse. Därför ber vi dig endast att anmäla dig om du har möjlighet att påbörja och genomföra kursen inom 30 dagar.  

Till våra insatser i grupp (kurser och temaföreläsningar) kan vårdnadshavare till små barn med autism, födda 2016 eller senare, anmäla sig. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm. Personal inom barnomsorg och andra anhöriga kan inte delta i våra webbkurser.

Habilitering, Sömn, Autism, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn, Webbkurs, 0-6 år